CE-mærket elementfacade TRIGON UNIT L

Konstruktion

 • facadesystem til lodrette og polygone facademoduler i 33/50/75 mm
 • identiske profilgeometrier lodret/vandret
 • ansigtsflader 33/50/75 mm
 • karmdybde 137 mm, posteprofiler mellem 50 og 137 mm
 • fugetolerencer lodret 8-13 mm // vandret 9-29 mm
 • isolering med PA-isolatorer, rullet sammen i værket
 • yderligere isoleringskiler til termisk forbedring står til rådighed
 • system har indbyggede drænhuller og formdele til udluftning
 • kan kobles sammen med LAMBDA 77 / LAMBDA 110 / TRIGON 50

Fyldinger

 • mellem 2 og 50 mm

Tætninger

 • vejruafhængigt tætningssystem, ialt 3 tætningszoner
 • hele fremstillingen kan foregå i værkstedet, klimatuafhængigt
 • tætningsfuge mellem 7 - 13 mm
 • alle tætninger i polymerkvalitet til selvrensende ruder

Klassificering

 • Ucw > 0.85 W/m² (EN 13 947)
 • slagregntæthed klasse RE 1200 (EN 12 254 - CWCT sec. 6/3.4 ltr/m²)
 • lufttæthed klasse AE 900 (EN 12 152 - CWCT sec. 5 )
 • vindlast 2400/3600 Pa (EN 13 116 - CWCT sec. 11+12 )
 • CE-mærket facadesystem
Datablad TRIGON UNIT L.pdf
PDF-Dokument [539.9 KB]